Easy Internet Sharing Proxy Server

Easy Internet Sharing Proxy Server 2.2

Easy Internet Sharing Proxy Server là một windows phục vụ ủy nhiệm phần mềm
Người dùng đánh giá
3.8  (4 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
EFS Software, Inc.
Easy Internet Sharing Proxy Server là một windows phục vụ ủy nhiệm phần mềm... để giúp anh chia sẻ nối Mạng trong LAN dễ dàng. Cậu có thể dựng nhà riêng phục vụ ủy nhiệm giữa bạn và mặt Internet.
It giúp cô có thể tạo ra một nơi an toàn và đã Internet truy cập trên mạng qua đã nối mạng. Người không phải là người không kết nối trực tiếp với Mạng, và họ nối với Easy Internet Sharing Proxy Server, mà kết nối đến Mạng và gửi thông tin về cho người dùng. Quản trị có thể giới hạn, kiểm soát người dùng truy cập Mạng dễ dàng.
Thông tin được cập nhật vào: